MEISEI Electric co., ltd (Japonya) firmasının üretmiş olduğu Yüksek Atmosfer Gözlem Sistemlerinin Servis ve Bakım İşlerinin Yürütülmesi firmamız tarafından yapılmaktadır.

Temsilciliğini yapmakta olduğumuz MEISEI Electric co., ltd  (Japonya) firmasının üretmiş olduğu Yüksek Atmosfer Gözlem Sistemlerinin  Meteoroloji Genel Müdürlüğüne bağlı  9 istasyonda Yer Sistemlerinin (Yer alıcı-Veri toplayıcı)  kurulum ve bakım işlerinin yürütülmesinin yanında   MEISEI firmasının taahhüdünde sevkiyatı yapılan  10000 adet IMS 100 Radyosonde cihazının Genel Müdürlüğe teslimi ve bu cihazların kabul işlemlerin yapılması, teslim edilen ürünlerin garanti süreçlerinin takibi firmamız tarafından yürütülmektedir.