Çukurambarda 88 adet konut

21.09.2018 tarihinde S.S. Gökbahçe Vadi Konut Yapı Kooparatifi ile Çukurambarda 88 adet konuttan oluşan NERİSLIFE Projesi sözleşmesi imzalanmıştır.