Meteoroloji

Deniz Radarı sistemleri kapsamında sağladığımız hizmetler

 • Proje ve danışmanlık hizmetleri
 • HF Deniz Radarı temini ve kurulumu
 • HF Deniz Radarı tesisi çevresel donanımlarının temini ve kurulumu
 • Veri iletişim altyapısı
 • Güç altyapısı
 • Kurulum sonrası bakım ve onarım hizmetleri

Yüksek frekanslı (HF) radar sistemleri, deniz yüzeyindeki akıntıların hızını ve yönünü gerçek zamanlı olarak ölçer. Deniz ve okyanuslardaki akıntılar atmosferdeki rüzgarlara eşdeğerdir çünkü bir yerden bir yere taşınırlar. Bu akıntılar kirleticilerin yanı sıra besinleri de bir yerden bir yere taşırlar, bu nedenle ekolojik ve ekonomik nedenlerden dolayı akıntıların karakteritiğini bilmek bilmek önemlidir. HF radar verileri son zamanlarda birçok ülke ve özel kuruluş tarafından kullanılmaktadır Sahil Güvenlik arama kurtarma ekipleri, denizde mahsur kalan gemileri ve insanları kurtarırken HF Deniz Radarları verilerinden yararlanmaktadır. Özellikle akıntı bilgisi; arama kurtarma işlerinin yanında deniz kirliliğinin yayılımı, deniz yüzeyindeki petrol tabakasının tespiti gibi konularda da fayda sağlamaktadır.

Image module
Meteoroloji

Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu (OMGİ) projeleri kapsamında sağladığımız hizmetler;

 • Proje ve danışmanlık hizmetleri
 • OMGİ temini ve kurulumu
 • Çevresel donanımların temini ve kurulumu
 • Kurulum sonrası bakım ve onarım hizmetleri
Image module
Meteoroloji

Havaalanı Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyon (H-OMGİ) projeleri kapsamında sağladığımız hizmetler;

 • Proje ve danışmanlık hizmetleri
 • H-OMGİ temini ve kurulumu
 • Kurulum sonrası bakım ve onarım hizmetleri
Image module
Meteoroloji

Deniz Otomatik Meteoroloji Gözlem istasyonu (Şamandıra) projeleri kapsamında sağladığımız hizmetler;

 • Şamandıra temini ve kurulumu
 • Kurulum sonrası bakım ve onarım hizmetleri
Image module
Meteoroloji

Meteorolojik Amaçlı Şamadıra (MASS) projeleri kapsamında sağladığımız hizmetler;

 • Proje ve danışmanlık hizmetleri
 • Şamandıra temini ve kurulumu
 • Çevresel donanımların temini ve kurulumu
 • Kurulum sonrası bakım ve onarım hizmetler

Meteoroloji ve Oşinografi çalışmalar, mühendislik faaliyetleri öncesinde, deniz-çevre koruma çalışmalarında ve tsunamiler, siklonlar, navigasyon faaliyetlerinde, liman işletmeciliği ve kıyı yönetimi konularında planlama yapmak ve oluşabilecek tehlikeleri önceden belirleyerek bunların etkilerini azaltma çalışmalarında önemli bir rol oynamaktadır.

Meteorolojik veriler, deniz mühendisliği tasarımlarında temel parametrelerin ölçümünü oluşturur: Hava Sıcaklığı, Bağıl Nem, Barometrik Basınç, Rüzgar hızı ve yönü. Bununla birlikte, bu doğal kuvvetlerin kara ve deniz tesislerinde uzun süredir devam eden etkilerini incelemek için Hava Kalitesi, Güneş Işınımı, UV İndeksi, Aydınlatma, Yağmur Yağışı, Kar Yağışı vb. diğer parametreler de içerebilir.

Oşinografik veriler, dalgaların ve deniz akıntılarının ölçümünü oluşturur. Dalga yüksekliği ve dalga yönü verileri şamandıralar vasıtasıyla gerçek zamanlı olarak toplanır. Herhangi bir deniz mühendislik tasarımlarında son derece önemli olan bu verilerle hidrodinamik modeller oluşturulur.

Image module
Meteoroloji

Yüksek Atmosfer Gözlem Sistemleri Radyosonde

Yüksek Atmosfer rasatları, radiosonde adı verilen cihazın bir balon yardımıyla rasat istasyonlarından serbest olarak atmosfere gönderilmesi ile yapılır. Radiosonde cihazı, atmosferde yükselirken üzerindeki sensörler vasıtasıyla meteorolojik verileri konum/yükseklik bilgisi ile eş zamanlı olarak ölçen ve bu bilgileri radyo frekası ile yerdeki istasyona gönderen alettir. Radiosonde cihazı, basınç (opsiyonel), sıcaklık, nem değerlerini ölçen sensörler, konum/yükseklik bilgisinin alındığı GPS alıcısı ve verilerin iletildiği radyo vericisinden meydana gelmektedir. Radyosonde cihazı vasıtasıyla elde edilen veriler uçuş süresince anlık olarak alıcı yer istasyonuna gönderilir. Basınç ve Rüzgar hızı/yönü bilgileri ise radiosonde cihazının konumuna bağlı olarak GPS alıcısından gelen verilerden elde edilir. Yüksek Atmosfer gözlemlerl (Radyosonde rasatları), basınç, sıcaklık, nem, rüzgar yön ve şiddetinin, uçuşun başladığı andan son bulduğu yüksekliğe kadar elde edildiği gözlemlerdir. Yer istasyonunda radyosonde cihazından gelen anlık verilerin olduğu sinyalleri alan ve uçuş süresince radyosonde cihazı ile bağlantı halinde olan radyo alıcısı, bu radyo alıcısına bağlı olan antenleri devreye alan/çıkaran Anten Switcher ve bunları kontrol eden içerisinde gelen verilerden rasat oluşturan özel bir yazılım çalışan bilgisayardan oluşmaktadır.
Radyosonde cihazları ile elde edilen yüksek atmosfer gözlem verileri meteorolojik amaçlı hava tahmini ve analizlerde kullanılmasının yanında Havacılık, Askeri ve hava kirliliği tahminlerinin yapılmasında da kullanılmaktadır.

Radom

Radom sistemleri kapsamında sağladığımız hizmetler

•Proje ve danışmanlık hizmetleri
•Çelik kule tasarımı, temini ve kurulumu
•Betonarme kule tasarımı ve inşası
•Radom temini ve kurulumu
•Anten kurulumu
•Radar tesisi çevresel donanımlarının temini ve kurulumu
•Veri iletişim altyapısı kurulumu
•Güç altyapısı inşası
•Kurulum sonrası bakım ve onarım hizmetleri

Image module
Enerji

Güneş Enerji Santrali (GES) Projeleri Kapsamında Sunduğumuz Hizmetler

 • Proje çizimi ve uygulamaları
 • Yatırım teşvik belgelerinin temini
 • Saha düzeltme çalışmaları (Hafriyat)
 • Çevre aydınlatma ve ihata işleri
 • DC ve AC Kablo uygulamaları
 • Enerji Nakil Hattı uygulamaları
 • AG Dağıtım pano temini ve montajı
 • YG Beton köşk, hücre ve trafo temini ve uygulamaları
 • Scada sistemi temini ve montajı
 • Yıldırımdan korunma ve topraklama sistemleri
 • Çelik konstrüksiyon malzemelerin temini ve montajı
Image module
Enerji

Dağıtım Hatları Mühendislik ve Proje Hizmetleri

 • Enerji müsaade belgesi temini
 • Güzergâh analizi
 • Hat karakteristiği ve bağlantı noktaları analizi
 • Hattın projelendirilmesi
 • Gerilim düşümü ve kısa devre hesabının yapılması
 • Güncel birim fiyatlı enerji nakil hattı (ENH) keşfinin yapılması
 • Enerji nakil hattı (ENH) uygulamaları
 • Elektrik idaresi kabul işler

Kamulaştırma
Direk yerlerinin ve direkler arasındaki irtifak alanlarının kamulaştırma planlarının hazırlanması ve ilgili kuruluşlardan izin ve onayların alınması.

Image module
Enerji

Alçak gerilim elektrik projeleri kapsamında sunduğumuz hizmetler;

 • Proje çizimi 
 • Dağıtım ve kompanizasyon pano temini ve kurulumu
 • Kablo taşıma sistemleri
 • Aydınlatma tesisatları
 • Aydınlatma ve İklimlendirme otomasyonu
 • UPS Tesisatları ve bina otomasyonu
 • Jeneratör sistemi
 • Yıldırımdan korunma ve topraklama sistemler
Image module
Telekominikasyon

Telekomünikasyon altyapı projeleri kapsamında sunduğumuz hizmetler;

 • Proje ve etüt çalışmaları
 • Yeraltı ve Havai kablo altyapı uygulamaları
 • Kablo temini ve uygulamaları
 • Terminasyon malzemeleri temini ve uygulamaları
 • Göz çoklayıcı boru temini ve montajı
 • Tüm aşamalara ilişkin raporlamalar
Image module
Telekominikasyon

Fiber optik kablo projeleri kapsamında sunduğumuz hizmetler;

 • Proje ve etüt çalışmaları
 • Yeraltı ve Havai kablo altyapı uygulamaları
 • Fiber optik kablo temini ve uygulamaları
 • Fiber optik ek kutusu temini ve uygulamaları
 • Tüm fiber optik kablo ve ek uygulamaları
 • Uygulama aşamalarında Powermetre ve OTDR testleri
 • Tüm aşamalara ilişkin raporlamalar
Image module